Archive for the ‘…Els Trenta Tirans’ Category

FI DE L’ERA BUSH

Desembre 8, 2008

…Kenneth ROTH (El País 8, XII, 2008) proposa:  “Debemos cerrar la era Bush con una Comisión de la Verdad”… Alguna cosa deu haver anat molt, molt malament dins i fora dels EE.UU  per haver d’acabar demanant una Comissió de la Veritat… però:  algú dubtava del fet que darrere de tanta baixesa i mediocritat no hi hagués sacs […]